Main Page Sitemap

En gratis psykiska fråga chatten


Förslaget var att flytta diagnoskoderna från kapitlet om psykiska sjukdomar och tillstånd, kapitel F, och istället lägga dem i det så kallade Z-kapitlet som innehåller faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården.
Hur kommer den könsbekräftande vården i Sverige att påverkas?
Det organiserade arbetet med att minska stigmatiseringen av psykiatriska diagnoser, ett arbete som pågått i mer än tio år, hjälper också till.
Det gäller även för könsbekräftande vård.Förslaget till ICD-11 har arbetats fram under cirka 8 års tid och är framtaget tillsammans med professionella i transvården och internationella transorganisationer.Könsdysfori måste kunna diagnostiseras för att transvård ska vara tillgänglig och för att vi ska kunna arbeta för att den ska bli ännu mer tillgänglig för alla som behöver den.Idag finns olika medicinska definitioner för könsdysfori, alltså det lidande som kan uppstå då det tilldelade könet inte matchar ens könsidentitet.Alla diagnoser har en kod i ICD, en så kallad diagnoskod, och de delas in i olika kapitel.Den kommer då att heta ICD-11.Exempelvis finns det ett kapitel om hjärtsjukdomar och ett annat kapitel om psykiska sjukdomar och tillstånd som man kan behöva vård för.Om detta förslag går igenom kommer könsdysforidiagnoserna inte längre cam flicka porrfilmer att vara placerade i psykiatrikapitlet.Socialstyrelsen tar också fram den svenska versionen av ICD.Socialstyrelsen gör sin översyn i nära kontakt med transorganisationer (exempelvis rfsl och rfsl Ungdom) och de som arbetar inom den könsbekräftande vården.Den aktuella versionen är den tionde i ordningen och heter därför ICD-10.Conditions related to sexual health i ICD-11.Vad är en diagnos?
I de rekommendationerna streamate telefon recensioner står det också att en diagnos inte behöver vara en sjukdom.
Utredningen handlar istället om att ta reda på vilket vårdbehov personen har och om könsbekräftande behandlingar är det bästa sättet att tillgodose det behovet.År 2015 gav Socialstyrelsen ut rekommendationer för hur vård vid könsdysfori bör se ut i Sverige.
Namnförslaget på diagnoskoden är Gender Incongruence (etablerad svensk översättning saknas i dagsläget).

[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap