Main Page Sitemap

Domännamn chatt rum
domännamn chatt rum

Om ditt konto begränsats endast på grund av att du inte bekräftat din ålder kan tjock cam modell sprida knulla du fortfarande ta ut innestående medel (exklusive eventuella vinster på ditt konto men därefter kommer ditt konto kommer att stängas.
Vi förbehåller oss rätten att utgå från att det är du som står bakom all aktivitet på ditt konto.
Genom att besöka och använda Webbplatsen godkänner du dessa Användarvillkor.9.4 Inget i dessa Användarvillkor påverkar vårt ansvar för dödsfall eller personskada som uppstår till följd av vår vårdslöshet, eller vårt ansvar för bedräglig förvanskning eller oriktiga uppgifter gällande en grundläggande fråga, eller annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt gällande lagar.4.7 I enlighet med våra lagstadgade skyldigheter kan vi begära mer information gällande ursprunget till de medel som satts in på ditt konto.4.5 Ingen ränta betalas ut på kontosaldon, oberoende av beloppet på ditt konto.1.4, dessa Användarvillkor är uppdelade i olika underrubriker för att göra dem lättare att hitta och förstå.11.5 Vi kan tilldela eller på annat sätt lagligt överföra några eller alla våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Användarvillkor.9.2 Vi, våra styrelsemedlemmar, anställda, partners och tjänsteleverantörer kan inte garantera att: (i) Webbplatsen och spelen är lämpliga för sitt syfte; (ii) Webbplatsen och spelen är felfria; eller att (iii) Webbplatsen och spelen kommer att vara tillgängliga utan avbrott.Det är ditt ansvar att se till att du sätter nödvändiga gränser/blockeringar på alla dina konton.Avslutade spelrundor kommer inte att återställas, men resultat kan enkelt hämtas genom att kontakta vår Kundtjänst.Ytterligare bankavgifter kan ibland tillkomma.Speltransaktioner kommer inte att godkännas om det inte finns tillräckligt med pengar på kontot.Detta kan inkludera kopior av kontoutdrag, lönebesked och/eller ytterligare bevis på annan finansieringskälla, såsom bevis på försäljning av egendom eller ett testamente.Dumarca har ingen skyldighet att betala tillbaka dessa avgifter eftersom de inte längre ses som kundmedel när de väl dras från kontot.Självuteslutning från vår Webbplats kommer inte att påverka dina inställningar för marknadsföring från tredje part, inklusive dotterbolag till annan tredje part som vi inte har inflytande över.6.5 Vi kommer att plocka bort ditt namn och dina uppgifter från alla våra databaser för marknadsföring så fort din självuteslutning trätt i kraft, om du begärt uteslutning direkt hos oss.Självuteslutning kommer att omfatta alla webbplatser som drivs av Dumarca.6.6 Om du väljer att utesluta dig själv kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra att du öppnar ett nytt konto på Webbplatsen.En förlust eller skada anses som förutsebar om det är uppenbart den kan inträffa eller om både vi och du var medvetna om att det skulle kunna inträffa när avtalet ingicks.
IP-rättigheter omfattar alla immateriella rättigheter, av alla slag och natur, inklusive, utan begränsning, patent, upphovsrätt, designrättigheter, varumärken, databasrättigheter, ansökningar i relation till något av ovanstående, moraliska rättigheter, know-how, handelshemligheter, domännamn, webbadresser, handelsnamn och alla andra immateriella eller industriella äganderättigheter (och eventuella licenser i samband med.
Alla oavslutade spelrundor kommer att återställas när du återvänder till spelet.

En begäran om att häva självuteslutning efter att den angivna perioden löpt ut följs alltid av en cooling off-period, efter vilken ditt konto kommer att aktiveras igen.
3.6 Om inga transaktioner har registrerats på ditt konto under tolv (12) månader i följd kommer ditt konto att ses som inaktivt.
Du måste då godkänna de reviderade reglerna och villkoren nästa gång du loggar in för att kunna fortsätta spela på Webbplatsen.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap